Human Factors

 •  

   

          Teambuilding
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi har et av landets mest kompetente miljø innenfor teamuvikling. Vi har erfaring fra arbeid både i Norge og internasjonalt, deltakelse i forskning- og utviklingsprosjekter, publikasjoner og opplæring av interne og eksterne konsulenter. 

  Vi har spiss-kompetanse på team-målinger. Flere enn 120 000 personer har besvart våre testverktøy.
     Vi arbeider med ulike typer team:
   
   • Nye team:
    Hvordan gi teamet en god start?
     

   • Etablerte team:
    Hvordan revitalisere teamet for å øke verdiskapning og trivsel?
     

   • Innføring av team i tradisjonelle virksomheter:
    Hvilke fallgruber og potensialer finnes?
     

   • Tverrfaglige team:
    Hvordan unngå konflikt og utnytte potensialet de ulike profesjoner representerer?
     

   • Prosjektteam:
    Prosjektstyring er ikke nok - hvordan mobilisere de menneskelige
    ressursene og få disse til å spille sammen?
     

   • Lederteam:
    Hvordan håndtere de spesielle utfordringer et lederteam står overfor?
     

   • Virtuelle team:
    Hvordan samarbeide når man ikke arbeider sammen?
     

   • Internasjonale team:
    Hvordan unngå å bagatellisere kulturforskjeller og heller utnytte disse positivt?      

   

   

  Arbeidsform og innhold

  Teamutviklingens form og varighet varierer etter kundens behov og ønsker. En prosess som går over et halvt år og består av f.eks. 3 samlinger á 1-2 dager vil være ofte være det optimale.

   

  Vi arbeider med enkeltteam, avdelinger eller hele organisasjoner der flere team er samlet samtidig.

   

  Innholdet skreddersys teamets behov. Vi tar gjerne utgangspunkt i følgende temamoduler når vi sammen med kunden lager et program:

   

  • Forskjellighet i teamet
   Hvordan utnytte de ulike ressursene – inkludert forskjellig personlig arbeidsstil?

  • Våre utfordringer
   Hvilke utfordringer står teamet overfor og hvordan skal de løses?
    

  • Vårt eget team
   Resultater fra teamanalysen TPI+Lederfeedback som sammenligner vårt
   team med andre. Hva er våre styrker og forbedringspunkter?
    

  • Kommunikasjon
   Hvordan få til en åpen og god dialog? 
   Vi har utviklet verktøyet Diversity Icebreaker som brukes i slike sammenhenger.
    

  • Team vs gruppe/"Jeg" og "vi"
   Hva er forskjellen på team og gruppe? Hvordan ivareta individet i teamet?
    

  • Felles mål/visjon/verdier
   Arbeid med mål som er klare, realistiske og verdifulle for den enkelte, teamet, organisasjonen, kundene og andre interessenter.
    

  • Samspillsregler
   Hvilke spilleregler skal vi ha innad i teamet?
    

  • Roller, forventninger og bidrag
   Arbeid med rolleavklaring, forventninger til hverandre og eget bidrag til at de andre lykkes.
    

  • Samarbeid på tvers
   Hvordan er samarbeidet mellom vårt team og andre?
    

  • Våre møter
   Arbeid med den viktigste arenaen for teamarbeid - møter, for at disse skal være effektive.
    

  • Kreativitet
   Teknikker for å fremme teamets innovasjonsevner.
    

  • Teamlæring
   Hvordan fremme refleksjon og kontinuerlig læring i teamet? 

    

   

  Arbeidsmetodikk består av diskusjoner og korte innlegg, målinger/tester og feedback, inkludert evt videofeedback, forskjellige øvelser og aktiviteter. Vi har en rekke problemløsningsoppgaver og simuleringsøvelser for team som kan gjennomføres inne og ute.

   

  Human Factors har på kort tid opplevd en "eksplosiv" økning i etterspørsel etter den enkle testen "Diversity Icebreaker™" - testverktøyet som er enkelt i bruk og samtidig faglig veldokumentert. Den har for mange konsulenter og interne personalledere blitt en "må ha" i teamsamlinger og seminarer. Testen er nå oversatt til 19 språk og brukes over hele verden.

   

  Vårt fokus er hele tiden at teamutviklingen skal være relevant for arbeidshverdagen og gi konkrete, verdiskapende resultater.

   

   

   

  Teamutvikling med humorseminar

  Å starte opp eller utvikle et team med et humorseminar som øker bevissthet knyttet til bruk av humor og styrker de positive effektene av humor i arbeidsmiljøet. Humor er en av de viktigste elementer av alle gruppens identitet og forbedrer sosialisering, den gjør også at mennesker raskt blir kjent med hverandre og forsterker tillit i kommunikasjon.

   

  Vi tilbyr et humorseminar som virker spesielt godt som et energetisk kick-off og utgangspunkt for kulturbygning i gruppen.
   

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart