Human Factors

 •  

   

    

          Tydelig ledelse 
    


   

   

   


   

  Lederevalueringer og lederstudier viser at ledere som er kjennetegnet ved å være tydelige i deres lederatferd kommer godt ut på følgende områder :

  • høy grad av måloppnåelse og verdiskapning, gjennomføring av krevende endringsprosesser

  • gode tilbakemeldinger fra medarbeidere og kolleger
    

   

   

  En tydelig leder kjennetegnes ved : 

  • å kunne formidle hva de mener er viktig for virksomheten de er leder i

  • tydelighet i forhold til egne verdier og holdninger

  • evnen til å prioritere mellom viktigst, viktigst og viktigst !

  • håndtering av dilemmaer

  • bevissthet om at "man må velge sine kriger", vet at man ikke kan "kjempe alle kriger"

   

   

   

  Tydelige ledere kjemper for 

  • de rette sakene, gjennom å kunne gjøre tydelige valg i forhold til dilemma

  • at han/hun tør å si nei og dermed skuffe noen

  • å være ærlig når det er noe de er usikre på eller ikke har nok informasjon til å kunne ta et standpunkt

  • å kunne gi konstruktive og eventuelt ubehagelig tilbakemeldinger

  • å være premissleverandør når det er riktig å være premissleverandør

  • å la andre komme til orde og få lov å være premissleverandør når det er riktig

  • å ta tak i vanskelige personal-saker umiddelbart

  • å ha en bevisst ledelsesfilosofi som gjør at han lever som han lærer og tør å stå for sine verdier også der det kan koste status, posisjon eller penger

  • å ikke gi løfter han/hun ikke kan holde
    

   

   

  Tydelig ledelse kan læres
  Tydelig lederatferd slik den er beskrevet her er ikke medfødt, men kan læres. Tydelighet handler mye om bevisstgjøring – først og fremst på egne verdier og på egne sterke og svake sider.

  Tydelig ledelse handler også om mot – mot til å skuffe, mot til å stå for upopulære beslutninger, mot til å eventuelt betale en pris for å ikke gå på kompromiss med egne verdier. Mot kan utvikles gjennom trening, coaching og tålmodighet.

  • Hva er mest viktig for meg?

  • Hva er mest viktig for den virksomhet jeg er
   leder i?

  • Hva er verdt å kjempe for og stå fram med?

  • Hvilke av mine verdier vil jeg aldri kompromisse med?

   


  Ledere som dypest sett har behov for å påvirke andre og som har kjempet seg fram til svarene på disse spørsmål, synes å være mer drivende i sitt arbeid. De tar beslutninger i møte med tvetydigheter eller motstridende krav og forventninger. Tydelige ledere har opparbeidet mot ut fra hva de tror er rett å gjøre.

   


   

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart