Human Factors

 •  

   

    

          Kunnskapsledelse
    


   

     Som ekspertkonsulenter er det vår oppgave å formulere tidens utfordringer med basis i faglig utvikling og praktiske utviklingstrekk i mange ulike bransjer. Vi har som følge av dette bidratt med mange foredrag og konsultasjoner rundt utviklingen innenfor organisasjon og ledelse.

   

   

  I de siste 15 årene har vi sett en økende fokusering på kunnskapsledelse - og en stor del av våre kunder er opptatt av hvordan dette perspektivet kan øke verdiskapning på kort og lang sikt. Svaret på dette er ikke enkelt. Dette fordi det er så mange forskjellige svar ut fra hvem du spør og hvilken situasjon din organisasjon er i.

   

   

   

  Kunnskapsledelse omfatter bl.a. følgende områder:

  • Et perspektiv på hva som er vesentlig å fokusere på i organisasjonen

  • En måte å fremme effektivitiet i kunnskapsvirksomheter

  • En ny samarbeidspraksis i forhold til kunder og samfunn som skaper nye produkter og løsninger

  • Et regnskapssystem som kan både dokumentere og skape fokuserende prosesser på kunnskap i organisasjonen

  • En arbeidsform som maksimaliserer erfaringsbasert læring i organisasjonen

  • Et perspektiv som medfører nye og spennende måter å rekruttere og beholde talenter

  • En fokusering på kunnskap og informasjon i åpne nettverksgrupper

  • En forbedringsprosess i en matriseorganisasjon

  • En ny leder-rolle i organisasjonen

  • Et nytt perspektiv som lett skaper entusiasme og endringsvillighet
    

   

  Mange av disse aktivitetene innebærer en større fokusering på de menneskelige faktorene enn når man har arbeidet med klassisk produksjon. Kort sagt blir den menneskelige faktor mer sentral når fokuset er på service, endring og kunnskap.

   

   

   

   

  Samarbeid med Handelshøyskolen BI

  Vi har tatt initiativ til et Master-program i kunnskapsledelse for psykologer og samfunnsvitere i Skandinavia i samarbeide med Handelshøyskolen BI. I dette programmet søker vi å utvikle en tydelighet på hvordan dette gjøres i en skandiavisk arbeidskultur. Det første kullet ble ferdig høsten 2001, og programmet har høstet internasjonal oppsikt og anerkjennelse for sine innovative kvaliteter. Vi arbeider fortsatt tett sammen med BI for gjennomføring av dette programmet. Gjennom dette arbeidet har vi fått en bedre integrasjon av vår praksis med nyere management-teori. Vi har også fått demonstrert vår evne til å lede innovative prosjekter i ulike land på tvers av profesjonsgrupper som ikke har tradisjon på samarbeide. I mye av vår konsultasjon i dag bruker vi vesentlige deler av denne kompetansen.

   

   

   

  Faglig ansvarlig:
  Bjørn Z. Ekelund
  bze@human-factors.no

   

   

   

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart