Human Factors

 •  

  Fyrtårn

   

          Ledelse


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lotus

   

   

  Et komplett program for ledere og lederteam

   

  De fire modulene i LOTUS gjør bruk av ulike læringsmetoder og omfatter arbeid med cases, teoriformidling, rollespill og simuleringer, felles refleksjonsarbeid og individuelle utviklings- og handlingsplaner.

   

  Med LOTUS kombinerer vi utviklingsarbeid for den enkelte leder, med lederteamets. Vi identifiserer styrker og talenter hos den enkelte, og fremdyrker rammer for samspill slik at lederteamet virkelig kan gjøre bruk av den enkeltes ressurser.

   

   

  ..Les mer

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lederutviklingsprogram: 

   

   

   

   

   

  Del av program, seminarer, kurs: 

       > Kunnskapsledelse

       > Endringsledelse
   

       > Tillitsskapende lederatferd


       > Tydelig ledelse

       > Ledelse i høy-risiko organisasjoner

   

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart