Human Factors

 • Våre kunder

   

  - Et utvalg fra perioden 1996 og frem til i dag:

   

  _______________________________________________

   

   

   

  Privat sektor

  Det Norske Veritas, Statoil, Statoil Fuel & Retail, Hydro, Elkem, Orkla, Aker Solultions, Skanska, Posten, Telenor, SAS, TietoEnator Healthcare, Tine, Kongsberg-gruppen, FMC Energy Systems - Kongsberg Subsea, TV2, Amersham Health, Findexa, Dagbladet, Oslo Børs, Jotun, Håg, Agder Energi, Opak, Havforskningsinstituttet, Axis Shields.


   

   

  Offentlig sektor

  Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Skattedirektoratet, Riksrevisjonen, Utlendingsdirektoratet, Statens Landbruksforvaltning, Statkraft, Norsk kulturråd, ABM-utvikling, NRK, Innovasjon Norge, Helse Øst, Sykehuset Telemark, Lovisenberg sykehus, Bufetat, Hærens forsyningskommando, Sjøkrigsskolen, Luftfartstilsynet, Europakommisjonens delegasjon, Oslo kommune, Larvik kommune, Søgne kommune, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
   

   

   

  Frivillig sektor/foreninger

  Redd Barna, Den norske Kreftforening, Den norske lægeforening, Norsk Lærerlag, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, NHO, Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Psykologforening, Sveriges Psykologförbund, Det norske Arbeiderparti og Oslo Høyre.


   

   

  Internasjonale oppdrag utenlands

  OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE Østerrike), AGA (Finland), Procter & Gamble (USA) , Ablestik (USA), EADS (European Aeronautic Defence and Space Company, Tyskland), Carnegie (Investment Bank, Sverige), og Leger uten Grenser - Medecins Sans Frontieres (Sverige), Hexagon/Leica Geosystems (Sveits)

   

   

  Akademiske institusjoner

  Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Vestfold, Northeastern University (USA) og Aston University (UK), IMD "International Institute for Management Development" (Switzerland), INSEAD Business School (Singapore), CCL-Center for Creative Leadership (Belgium), The University of Western Ontario (Canada), University of Arkansas (USA), Simon Fraser University (Vancouver, Canada) and Bocconi School of Management (Italy).

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart