Human Factors

 •  

  Kristin Kloster

   


  Kristin Kloster er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og jobber nå som psykolog i Bærum kommune. I tillegg til studiene har hun siden våren 2008 jobbet i selskapet Det virkelig gode liv, et nettverk av små og eksklusive serverings- og overnattingssteder. I tillegg til å jobbe som daglig leder av Harahorn hotell i Hemsedal, har hun vært med på å lede Det virkelig gode liv, blant annet i forhold til produkt- og merkevarebygging, personalledelse og strategiplanlegging. Kristin har vært tilknyttet Human Factors fra 2011, først som konsulent og senere som assosiert medarbeider.

   

  Gjennom studiet har hun fordypet seg i miljøpsykologi og betydningen av fysiske omgivelser for psykisk velvære. Hun gjennomførte et pilotstudium i 2010 om sammenhengen mellom fysiske omgivelser og individuelle og grupperelaterte prosesser. Kristin har en bred og variert erfaring med å knytte teori med praksis, og med å fasilitere og tilrettelegge for gode gruppe- og ledelsesprosesser. Hun har hatt tett kontakt med mange ulike bedrifter og grupper, og har et nært forhold til brukerperspektivet innen norsk og internasjonalt reiseliv.

   

  Kristin er engasjert i betydningen av tverrfaglig samarbeid og er veldig opptatt av hvordan psykologi som vitenskap bør ha større innflytelse i organisasjoner og i forebyggende sammenheng. 

   

   

      

   

   

   

   

   
   

Human Factors AS • P.O. Box 86 • NO-0216 Oslo • Norway • Tel: + 47 22 42 30 30 •
http://www.human-factors.no • E-mail: office@human-factors.no
Sidekart